Buidhnean Criogaid & Comainn

Tha còrr is 150 buidheann criogaid air an ceangal ri Criogaid Alba, ach tha dùil gu bheil còrr math is 250 buidheann a’ cluich air feadh Alba.  Tha an geam air taobh siar na dùthcha a’ tighinn fo ùghdarras WDCU agus air an taobh an ear tha an gèam air a riaghladh le ESCA.  Tha trì comainn fa-leth anns a’ cheann a tuath.

Western District Cricket Union

East of Scotland Cricket Association

North of Scotland Cricket Association

Strathmore and Perthshire Cricket Union

Aberdeenshire Cricket Association

Cricket Directory for Clubs and Competitions

Cricket Scotland’s Scottish Club Website List

Seo sinn

Chaidh Dualchas Spòrs na h-Alba a stèidheachadh ann an 2015 le grunn bhuidhnean riaghlaidh spòrs aig ìre nàiseanta agus buidhnean dualchais a bha a’ riochdachadh criogaid, cròladh, goilf, ball-coise, rugbaidh agus camanachd.

Fios

info@sportsheritagescotland.co.uk
+44 (0)141 616 6115

Tadhail

Dualchas Spòrs na h-Alba
Pròiseact na Cuimhne
Hampden Park, Glasgow, G42 9BA