Criogaid Rach an Sàs

Carson nach rach thu an sàs ann an criogaid aig ìre air choireigin.  Rach gu ceangal gu h-àrd son barrachd fhaighinn a-mach, ach ma tha ùidh agaibh ann an criogaid aig bun-ìre, ga choimhead no coidseadh, rach gu Criogaid Alba aig http://www.cricketscotland.com

Seo sinn

Chaidh Dualchas Spòrs na h-Alba a stèidheachadh ann an 2015 le grunn bhuidhnean riaghlaidh spòrs aig ìre nàiseanta agus buidhnean dualchais a bha a’ riochdachadh criogaid, cròladh, goilf, ball-coise, rugbaidh agus camanachd.

Fios

info@sportsheritagescotland.co.uk
+44 (0)141 616 6115

Tadhail

Dualchas Spòrs na h-Alba
Pròiseact na Cuimhne
Hampden Park, Glasgow, G42 9BA