• Golf Banner 3
  • Golf Banner
  • St Andrews professionals including Open Champions Willie Park and Tom Morris, about 1855

Cuimhne Goilf na h-Alba

Tha sinn a’ cruinneachadh dhealbhan eachdraidheil airson stòras-taice a chruthachadh do bhuidhnean Cuimhne air feadh Alba.

Cuimhne Goilf na h-Alba

Eachdraidh Goilf - Fiosrachadh Àbhachdach

Seo sinn

Chaidh Dualchas Spòrs na h-Alba a stèidheachadh ann an 2015 le grunn bhuidhnean riaghlaidh spòrs aig ìre nàiseanta agus buidhnean dualchais a bha a’ riochdachadh criogaid, cròladh, goilf, ball-coise, rugbaidh agus camanachd.

Fios

info@sportsheritagescotland.co.uk
+44 (0)141 616 6115

Tadhail

Dualchas Spòrs na h-Alba
Pròiseact na Cuimhne
Hampden Park, Glasgow, G42 9BA